Sacred Songs Rotterdam

Sacred Songs Rotterdam

Sacred Songs Rotterdam: 60 zangers van diverse culturen en religies in één concert
Sacred Songs brengt 60 Rotterdamse zangers van diverse culturen en religies samen in één concert

Welkom bij Sichting Al Wahda

Wij heten u welkom op de vernieuwde website van Al Wahda!
Stichting Al Wahda heeft als doel het onder de aandacht brengen van kunst educatie onder een brede doelgroepen. Extra aandacht gaat uit naar doelgroepen met multiculturele achtergrond
Al Wahda wil met haar programma’s en activiteiten en andere vormen van expressie tevens aandacht geven aan het verbinden en verbroederen van groepen met verschillende culturele achtergronden. Dit doen wij middels het geven van workshops, trainingen en optredens. Wij organiseren ook activiteiten die in samenwerking met andere organisaties.