Kunst in de islam

In het kader van anasheed and rythm, en ter gelegenheid van de afsluiting van de reeks
bijeenkomsten voor dit jaar. organiseert stichting Alwahda en vereniging Ettaouhid  in samenwerking
Kunstfactor, de slot avond.

Muziek is in binnen de islam een ambigue onderwerp. Er is een aantal koren en Groepen dat graag
religieuze muziek met instrumenten uitvoert. Dit is een nieuwe Muzikale ontwikkeling die
niet vanzelfsprekend is. Stichting AL WAHDA wil de specifieke doelgroep, potentiële koren,
zangers en Lokale organisaties, informeren over en stimuleren op het gebied van Anasheed and Rythm.
Religieuze muziek waarbij vooral ook jongeren een belangrijke rol spelen. Zij groeien op in de
Westerse cultuur met popmuziek en willen tevens een verbinding leggen met hunreligieuze tradities.
Zo ontstaat anasheed and rythm. Er is behoefte aan informatie en gedachten en

kennisuitwisseling aan verdere artistieke ontwikkeling en netwerk bevordering rondom deze muziek.
Om een start te maken en bekendheid te geven aan de mogelijkheden die anasheed and rythm biedt,
zullen in vier steden lezingen en presentatieavonden worden gehouden. Waar kenners en doeners  
bij elkaar komen, en visies en gedachten uitwisselen.