Visie/Missie

Stichting Al Wahda heeft als doel het ontwikkelen van een eigen muziek genre en het promoten hiervan. Deze genre is geïnspireerd door spirituele islamitische kunst met invloeden van de westerse samenleving. De kern van dit muzikale genre zijn de schone, betekenisvolle woorden van de gezongen liederen. Woorden die universele waarden van liefde, dialoog en barmhartigheid uitdrukken en overdragen aan de samenleving. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van educatieve programma’s, activiteiten en anderen vormen van expressie. Hiermee willen we aandacht geven aan het verbinden en verbroederen van groepen met verschillende culturele achtergronden en een nieuw geluid  binnen  de Nederlandse samenleving creëren.