(S)preekkoren. hoor jij wat ik geloof

Rotterdammers ontmoeten elkaar in preken, muziek en theater

In navolging van het succesvolle project INKOOR uit 2009, organiseert Kosmopolis Rotterdam in
samenwerking met Stichting AL WAHDA dit jaar (S)preekkoren. Hoor jij wat ik geloof. Tijdens dit
project zingen koren uit Rotterdam met verschillende religieuze en culturele achtergrond elkaars
teksten en liederen. Dat klinkt niet alleen prachtig, het is ook uniek.

Gelovigen betreden elkaars werelden: ze bezoeken elkaars gebedshuizen, zingen elkaars
muziekteksten en als het nodig is, wordt de tekst veranderd in een variant die door alle partijen wordt
gedragen. Op deze manier leidt een interculturele uitwisseling ook tot een interreligieuze dialoog.

Kosmopolis Rotterdam wil via dit project mensen op een andere manier naar elkaar laten luisteren.
Met (S)preekkoren realiseren wij een actieve uitwisseling tussen mensen van uiteenlopende
religieuze- en levensbeschouwelijke achtergronden. Soms staan de geloofsovertuigingen zelfs
lijnrecht tegenover elkaar. Toch werken de deelnemers samen om een inspirerend concert te geven.
Zo zingen islamitische Rotterdammers uit de liturgie van hun katholieke stadsgenoten en oefenen
Gospel zingende Kaapverdiaanse koorzangers de mantra’s van de Bhakti-gemeenschap. Ook zijn in
de verschillende religieuze centra verrassende en inspirerende preken te horen van o.a. imam Abdul
Santoe, rabbijn Albert Ringer en predikant Evert-Jan Vledder.

Het project (S)preekkoren bestaat uit: een intercultureel muziekprogramma, gast-preken door
voorgangers in verschillende wijken van Rotterdam en een slotevenement in de Rotterdamse
Schouwburg. Tijdens dit evenement worden onderdelen uit de eerdere bijeenkomsten gecombineerd
met onder andere theater, workshops, muziekoptredens en debat.

(S)preekkoren is gebaseerd op Preken voor Andermans Parochie (2001) en INKOOR (2009)

As I Left My Father’s House
Het programma van (S)preekkoren is uitgebreid met de voorstelling ‘As I Left My Father’s House’. Dit
op waarheid gebaseerde en hartverscheurende vluchtverhaal is gemaakt door theatermaker Bright
O. Richards. De voorstelling wordt verteld aan de hand van de aartsvaders van de drie grote religies.
Tijdens het slotevenement op 28 november vindt de wereldpremière plaats van ‘As I Left My Father’s
House’.

Wanneer en waar
Dit eerste preek vond plaats op 12 september in de Laurenskerk en op het stadspodium in Rotterdam.
Op 28 november vindt het slotevenement plaats in de Rotterdamse Schouwburg. Tot aan dit
evenement vinden op verschillende data en locaties voorstellingen plaats in het kader van (S)
preekkoren. Meer informatie staat onder het kopje agenda, zie hieronder.

Samenwerking
Onder andere deze koren nemen deel aan (S)preekkoren:
Kaapverdiaans Kinderkoor Nelson Mandela, Gospel Society, Al-wahda Anasheed Kinderkoor, Ibn-
Battula Scouting Rotterdam, All For Jesus Antilliaans jongerenkoor, ZaMuDu Surinaams Kinderkoor,
Sitã Devis Dasi Sengers, Bahai koor, Chinees gelegenheidskinderkoor en Brahma Kumaris.

(S)preekkoren is ontwikkeld in overleg met Platform Buitenlanders Rotterdam, SPIOR en Platform
Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam. Ook wordt nauw samengewerkt met
de Rotterdamse Schouwburg en Unie in Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
Het programma is mogelijk dankzij financiële steun van VSB fonds, dienst Jeugd Onderwijs en
Samenleving, dienst Kunst en Cultuur, Fonds Cultuurparticipatie, Skanfonds, Stichting Rotterdam en
Kunstfactor.

Meer informatie
Meer informatie over dit project staat in de volgende nieuwsberichten op deze website:
(S)preekkoren. Hoor jij wat ik geloof (23-09-10)
(S)preekkoren start met Asis Aynan in Laurenskerk | 12 sept (26-08-10)
(S)preekkoren straalt verbondenheid uit (15-06-10)
(S)preekkoren. Oproep koren | najaar 2010 (18-05-10)

Meer informatie over ‘As I left My Father’s House’: www.asileftmyfathershouse.nl

Beluister hier het item dat Erik Post over (S)preekkoren maakte voor Radio Rijnmond

Het programma ziet er als volgt uit:
30 oktober: Concert in de Mevlana Moskee.
31 oktober: Rabbijn Albert Ringer spreekt in de gereformeerde dienst van Pro Rege
7 november: Shervin Nekuee spreekt tijdens de dienst over Soefisme in de doopsgezinde kerk,
noordmolenwerf 1-3 in de dienst van 10.15 uur
14 november: Concert in de Sagrada Familia
16 november: Dominee Evert-Jan Vledder spreekt tijdens de dienst van het offerfeest in Ahmadiyya
Anjuman Isha’at Islam
23 november: Voorstelling As I Left My Father’s House in de Pauluskerk
26 november: Imam Chishti spreekt in de Liberaal Joodse Gemeente
28 november: Slotevenement in de Rotterdamse Schouwburg