Over Al Wahda

Stichting Al Wahda heeft als het onder de aandacht brengen van kunst educatie onder een brede doelgroepen. Extra aandacht gaat uit naar de doelgroepen jongeren met multicultureel achtergrond. Al Wahda wil met haar programma’s en activiteiten en andere vormen van expressie tevens aandacht geven aan het verbinden en verbroederen van groepen met verschillende culturele achtergronden. Dit doen wij middels het geven van workshops, cursussen en optredens. Wij organiseren ook activiteiten die in samenwerking met andere organisaties.Tevens draagt de stichting bij het talentontwikkeling door het vormen en begeleiden van koren en Nasheed groepen in het bijzonder.Het stimuleren van allochtone  kinderen en jongeren door het aanbieden van podium en waar ze kunnen geprikkeld worden aan hun creativiteit en waar andere jongeren zien wat de mogelijkheden op culturele gebied zijn.